voor- en naschoolse opvang

Dit schooljaar bieden we terug voor- en naschoolse opvang aan zoals we dit deden voor COVID19.

Dit wil zeggen:   - voorschoolse opvang van 7.30u tot 8.15u
                              - naschoolse opvang van 15.45 tot 18u (niet op woensdag)

Om alles vlot en veilig te kunnen laten verlopen, vragen we voorlopig om hiervoor in te schrijven. 1 november evalueren we. Ook volgen we steeds de nieuwe richtlijnen i.v.m. COVID 19.

Inschrijven voor de voor- en naschoolse opvang doe je telkens voor de periode van 1 week (of langer) door een mailtje te sturen naar:  Opvang@vbs-deceder.be  Inschrijven kan steeds tot vrijdag 19u van de voorafgaande week.

Indien je ons laat weten (of dit reeds liet weten) dat je kind steeds op dezelfde dagen opvang nodig heeft, hoef je niet wekelijks in te schrijven. Ook indien je reeds voor een langere periode inschreef moet je dit niet wekelijks herhalen.